POWER POINT: EL CICLO DEL AGUA

En estas 13 diapositivas se explica las distintas transformaciones que realiza el agua y que provoca estos cambios. Al final de la presentación se facilita un cuestionario para que el alumno pueda evaluar su conocimiento. La presentación se realiza paulatinamente con cada “click” para facilitar el ritmo de asimilación del alumno. La configuración está realizada , con poco texto y soporte visual.

FITXA: TREBALL D’AUTOCONSCIENCIA

Aquest material està pensat per treballar l’autoconeixement d’un mateix i d’aquesta manera desenvolupar l’autoconsciència i el respecte de les diferències de cada persona. El material comença amb la identificació d’aspectes observables i simples com són els trets físics, transitant pels sentits, per acabar en les competències i atribucions que cada persona desenvolupa de si mateix.
Aquest material té com a finalitat abordar l’autoconsciència en nens i joves diagnosticat de TEA. Igualment es pot adaptar a altres discapacitats o altres diversitats funcionals.

POWER POINT: QUÈ PENSO – QUÈ FAIG ?

A les diapositives es presenten diferents situacions emocionals i socials on cada individu actuaria d’una manera diferent segons la seva percepció.
Aquest material està dissenyat per treballar el sentit, el pensament que provoquen en cadascun de nosaltres i les accions que cada un decideix prendre de situacions quotidianes