POWER POINT: ELS SENTITS

En aquesta presentació s’explica quins són els sentits, les seves funcions i els seus òrgans de referència. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 6 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

FITXA: TREBALL D’AUTOCONSCIENCIA

Aquest material està pensat per treballar l’autoconeixement d’un mateix i d’aquesta manera desenvolupar l’autoconsciència i el respecte de les diferències de cada persona. El material comença amb la identificació d’aspectes observables i simples com són els trets físics, transitant pels sentits, per acabar en les competències i atribucions que cada persona desenvolupa de si mateix.
Aquest material té com a finalitat abordar l’autoconsciència en nens i joves diagnosticat de TEA. Igualment es pot adaptar a altres discapacitats o altres diversitats funcionals.