POWER POINT: ELS COETS

En aquesta presentació s’exposa que és un coet, parts i funcions. La presentació la componen 10 diapositives. Algunes de les diapositives porta animacions incorporades. El nivell competencial és de primer cicle de primària (2n de primària).

POWER POINT: ELS SENTITS

En aquesta presentació s’explica quins són els sentits, les seves funcions i els seus òrgans de referència. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 6 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

POWER POINT: ANIMALS

En aquesta presentació s’explica quals el regne animal, les seves alimentació i tipus, el seu hàbitat, la seva reproducció, vertebrats i invertebrats. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 16 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

POWER POINT: L’APARELL LOCOMOTOR

En aquesta presentació s’explica quines són les part de l’aparell locomotor (esquelet, articulacions i músculs. La presentació és molt visual com a textos simples. La presentació la componen unes 33 diapositives. Al final de la presentació hi ha un qüestionari per avaluar si ha assimilat els continguts exposats. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).