Material didàctic - Llengua

null

FITXES:DISCRIMINAR LES LLETRES DE L’ABECEDARI.

L’alumne ha de discriminar les lletres de l’abecedari colant un gomet del color relacionat. Un altra opció és ratllar amb color. Les fitxes contenen lletres amb diverses presentacions possibles.

FITXES:DISCRIMINAR LLETRES MAJÚSCULES I MINÚSCULES

L’alumne ha de discriminar les lletres majúscules i minúscules colant un gomet del color relacionat. Un altra opció és ratllar amb colors. Les fitxes contenen lletres amb diverses presentacions possibles.

FITXES: DISCRIMINAR SÍL·LABES

L’alumne ha de discriminar les síl·labes. Les fitxes contenen síl·labes amb diverses presentacions possibles. S’exposen totes les síl·labes directes existents en la seva ordre corresponent (p.ex: ba, be, bi, bo, bu….)

FITXES: Segmentació de paraules en síl·.labes i lletres.

El alumno debe separar las palabras en silabas y letras. Este tipo de ejercicio ayuda a tomar conciencia de los sonidos silábicos que componen las palabras presentadas como la lectura fonológica de las letras. Estas actividades ayudan a la conciencia fonológica del alumno.

FITXES: ARTICLES DETERMINATS

L’alumne ha de seleccionar l’article masculí, femení, plura o singular segons la imatge presentada.

FITXES: ARTICLES INDETERMINATS

L’alumne ha de seleccionar l’article masculí o femení segons la imatge presentada.

FITXES: CONCIÈNCIA FONOLÒGICA (I). MONOSÍL.LABS

En aquestes fitxes podrà trobar activitats en competències de consciència fonològica i només amb monosíl·labs simples.
El suport visual és l’eix transversal. Hi ha un total de 95 fitxes

Per complementar aquest aprenentatge s’annexa un power point dels mateixos monosíl·labs presentats en les fitxes del document PDF. El suport visual és l’eix transversal.
Afavoreix el treball de consciència fonològica, memòria visual i operativa, entre altres competències.

FITXES: CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA (II) BISÍL·LABS

En aquestes fitxes podrà trobar activitats en competències de consciència fonològica i només amb bisíl·labs simples.

El suport visual és l’eix transversal. Hi ha un total de 90 fitxes.

Per complementar aquest aprenentatge s’annexa un power point dels mateixos bisíl·labs presentats en les fitxes del document PDF. El suport visual és l’eix transversal.

Afavoreix el treball de consciència fonològica, memòria visual i operativa, entre altres competències.

FITXES: 9-CONCIÈNCIA FONOLÒGICA (III). TRISÍL·LABS

En aquestes fitxes podrà trobar activitats en competències de consciència fonològica i només amb trisil·labs simples.
El suport visual és l’eix transversal. Hi ha un total de 84 fitxes

Per complementar aquest aprenentatge s’annexa un power point dels mateixos trisil·labs presentats en les fitxes del document PDF. El suport visual és l’eix transversal.
Afavoreix el treball de consciència fonològica, memòria visual i operativa, entre altres competències.

FITXES: FORMA LES PARAULES QUE CORRESPONGUIN

L’alumne ha d’escriure la paraula que correspongui a cada dibuix presentat. Aquest tipus d’exercici ajuda a prendre consciència dels sons sil·làbics que componen les paraules presentades com la lectura fonològica de les lletres.

Solament es presenten les lletres necessàries, amb l’objectiu de facilitar l’activitat. Aquest exercici ajuda a la consciència fonològica de l’alumne.

FITXES: NOM PROPI-NOM COMÚ

En aquestes fitxes l’alumne ha d’assenyalar el nom propi o comú, segons la imatge que es presenta

FITXES: VERB

Es presenta un material on es treballen els verbs a través de diferents activitats. El primer grup d’activitats consisteix a discriminar la primera i tercera persona que acompanyen els verbs. El segon bloc consisteix a abordar diferents verbs amb les seves derivacions per, a continuació, realitzar activitats de relació, escriptura i comprensió L’últim bloc són activitats de comprensió. Totes les presentacions i activitats estan amb suport visual per facilitar la seva assimilació i realització.
El dossier consta de 27 fitxes

FITXES: NOM-VERB

En aquestes activitats l’alumne ha d’assenyalar el nom o verb, segons la imatge que es presenta.

FITXES: NOM I VERB

En aquestes activitats l’alumne ha d’assenyalar i escriure el nom i el verb, segons la imatge que es presenta.