Material didàctic Matemàtiques - Euros

null

FITXES: COMPRA AMB EUROS.

Exercicis per treballar els euros. L’alumne ha de seleccionar els euros que val cada producte presentat. En les fitxes solament es treballa en quantitats senceres (1,2,3…etc), fins a un màxim de 5 euros.

FITXES: QUANTS EUROS HI HA?

Amb aquests exercicis es treballa la relació entre la representació numèrica i els euros que corresponen. Per facilitar aquest procés els euros van de color blau i els cèntims en vermell.

FITXES: PROBLEMES AMB EUROS.

Amb aquests exercicis es treballa la mecànica dels problemes. Per facilitar el procés s’especifica cada pas i s’acompanya de suport visual, per facilitar la seva comprensió i fer-ho més vivencial.

FITXES: SUMES D’EUROS AMB COMPRA.

Exercicis per realitzar les sumes d’unitats amb suport visual. Com a suport visual es presenta la quantitat-nombre i producte de la compra amb el qual es relaciona.