Centre d’atenció a persones amb atenció a la diversitat de Montcada i Reixac

Els nens no saben res sobre diferències. Accepten de forma natural tots els seus companys i els inclouen com a part del seu entorn. És la nostra societat i la seva educació la que etiqueta, perpetuant entre generacions l’error d’assenyalar i aïllar a qui no és com la majoria.

Des d’Adimir intentem canviar aquesta situació. Treballem per facilitar la inclusió de les persones amb atenció a la diversitat física, psíquica i/o sensorial.

En primer lloc, pensant en el benefici dels nostres usuaris, a qui ajudem per mitjà de programes multidisciplinaris a superar les seves necessitats especials en el procés d’integració.

Però la nostra tasca també és un benefici per a tota la població, perquè aconseguim que la societat visualitzi i assimili una realitat davant la qual moltes vegades s’ha posat una bena en els ulls.

Quan eduquem en la diversitat, formem en el respecte.

Quan integrem les diferències, tots guanyem.

Viure amb una atenció a la diversitat no impossibilita gaudir de la vida, ni a la persona afectada ni al seu entorn.

Cert, no es tracta d’un camí fàcil. Des del moment en què es rep la notícia, és natural sentir emocions com: pànic, tristesa, ràbia o ira. I al llarg dels anys moltes d’elles persistiran o afloraran en moments determinats, perquè per desgràcia aquest món no està dissenyat per facilitar les necessitats especials que requereix la diversitat funcional.

Malgrat tot, és possible tindre una vida plena. A Adimir treballem amb usuaris i les seves famílies, estenent una mà a tot l’entorn perquè les persones amb atenció a la diversitat puguin integrar-se en la societat i superar les seves dificultats.

Com puc ajudar?

Aquest projecte s’ha creat amb molt d’esforç humà i amb l’aportació (econòmica i de temps) de les pròpies famílies afectades.

Ha arribat el moment que es conegui el benefici de la nostra tasca i que tothom pugui implicar-se.