Material didáctico para control temporal

null

FITXA: QUÈ HAS FET AVUI?

L’alumne ha de completar els buits amb el dia de la setmana, el seu nombre, mes i any. Igualment assenyala l’estat anímic que millor li representa en aquell moment. Al final pot escriure en frases senzilles les activitats d’aquest dia.