Conceptos Básicos

null

FITXES: RAONAMENT

Activitat on es posa en joc capacitats com atenció i la lògica. L’alumne ha de marcar les figures geomètriques que compleixen els diferents criteris relacionats amb la seva forma, mida i color.