Conocimiento del Medi

null

POWER POINT: EL PAISATGE

En aquestes 9 diapositives s’explica quin tipus de paisatges existeixen (plana, muntanya i costa) S’exposa una descripció bàsica de cadascuna d’elles i els tipus que existeixen. La presentació es realitza de mica en mica amb cada “clic” per facilitar el ritme d’assimilació de l’alumne. La configuració està realitzada, amb poc text i suport visual.