Coneixement del Medi

null

POWER POINT: ELS ÉSSERS VIUS

Aquí es presenten tres accions principals dels éssers vius, és a dir, els tipus d’animals segons la seva alimentació (herbívors, carnívors i omnívors). Quins són els seus hàbitats (terrestres, marítims i aeris). I segons la seva reproducció. els éssers vius es classifica en ovípars o vivípars. La presentació és de forma esquemàtica i amb suport visual per facilitar la seva comprensió.