Coneixement del Medi

null

POWER POINT: L’ATMOSFERA

En aquestes diapositives s’explica que és el temps atmosfèric i la seva relació amb la temperatura, la pressió i la humitat. Igualment s’explica quins són els instruments de mesura que s’utilitzen. La presentació és de forma esquemàtica i amb suport visual per facilitar la seva comprensió.