Coneixement del Medi

null

POWER POINT: LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

En aquestes diapositives es descriuen els tres sectors (primari, secundari i terciari) que es relaciona amb les activitats econòmiques de manera esquemàtiques, amb suport visual i animació. En les últimes diapositives es presenten una preguntes per avaluar el coneixement sobre el contingut. La presentació és de forma esquemàtica i amb suport visual per facilitar la seva comprensió.