POWER POINT: EL PAISAJE

En las diapositivas se presentan diferentes situaciones emocionales y sociales donde cada individuo actuaría de una forma diferente según su percepción.
Este material está diseñado para trabajar el sentido , el pensamiento que provocan en cada uno de nosotros y las acciones que cada uno decide tomar de situaciones cotidianas.

FITXA: QUÈ ANY, MES I DIA ÉS AVUI?

L’alumne ha de marcar l’estació de l’any que correspongui, escriure o ressenyar el dia de la setmana, el seu nombre, mes i any. Dóna la possibilitat que es treballi el temps climatològic d’aquest dia. Igualment s’assenyala l’estat anímic de l’alumne que millor li representa en aquell moment.

POWER POINT: ¿QUÈ PENSO – QUÈ FAIG?

En las diapositivas se presentan diferentes situaciones emocionales y sociales donde cada individuo actuaría de una forma diferente según su percepción.
Este material está diseñado para trabajar el sentido , el pensamiento que provocan en cada uno de nosotros y las acciones que cada uno decide tomar de situaciones cotidianas.

FITXA: RELACIONA (DESCOLORIT I NOM)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.
En aquestes fitxes s’incrementa el nivell de dificultat, ja que la cerca de les parelles es realitza d’imatges en color al seu igual difuminat on la paraula destaca sobre l’imatge.

FITXA: RELACIONA (COLOR I BiN)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.
En aquestes fitxes s’incrementa el nivell de dificultat, ja que la cerca de les parellas es realitza d’imatges en color al seu igual en blanc i negre