Llengua

null

FITXA: ARTICLES DEMOSTRATIUS

L’alumne ha de seleccionar l’article demostratiu segons la imatge presentada.