Llengua

null

FITXA: ARTICLES INDETERMINATS

L’alumne ha de seleccionar l’article indeterminat segons la imatge presentada.