Llengua

null

FITXA: DISCRIMINAR LLETRES MAJÚSCULES I MINÚSCULES

L’alumne ha de discriminar les lletres majúscules i minúscules amb un gomet de color blau i vermell. Un altra opció és ratllar amb colors.