Material didáctic- Matemáticas - Operacións

null

POWER POINT: FRACCIONS

En aquestes diapositives es presenta fraccions. Es presenta dues solucions possibles per a una fraccion i l’alumne ha de seleccionar la correcta.