null

La Fundació Adimir ha recollit una serie d’aplicacions educatives que recomana com a suport al desenvolupament i comprensió de l’alumne.

AUTISME
CAUSA - EFECTE
CONTROL TEMPORAL TEMPORALS
JOCS
LLENGUATGE
MATEMÀTIQUES
MEDI NATURAL
MEMÒRIA Y ATENCIÓ
ORIENTACIÓ ESPACIAL
RAONAMENT Y LÒGICA