null

Adimir és una entitat que té com un dels seus objectius primordials la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones amb discapacitat i de les seves famílies.

Les famílies són els agents més pròxims als fills. Intervenen en el seu desenvolupament, en el seu aprenentatge i es constitueixen en el model que s’ha de seguir.

Per això, el benestar del nen està interrelacionat amb el benestar de la família i viceversa.

Per aquestes raons, Adimir, a través del CAID Montcada, compta amb un Pla de Suport centrat en les famílies que té els següents objectius:

  • Les famílies formen part i participen de la xarxa de famílies d’Adimir
  • Des d’Adimir es formarà i s’assessorarà a cada família en els temes que siguin del seu interès: inclusió, subvencions i ajudes, tràmits administratius, etcètera.
  • La família, o membres de la família de forma individual, podran rebre suport i atenció psicològica en el centre i en el propi domicili d’acord amb les seves necessitats.
  • L’entitat promociona l’associacionisme i la participació en les xarxes socials de suport a famílies.
  • Les famílies actuaran coordinades amb els altres Plans de Suport del CAID Montcada.
  • La gestió de l’entitat Adimir segueix un model solidari i cooperatiu, en el que les famílies i els professionals intervenen activament.
  • Formació i assessorament a les famílies en matèria d’inclusió, de discapacitat, així com en aspectes administratius (tràmits, ajudes, etcètera).