Adimir és una Fundació de Montcada i Reixac que des de l’any 2000 té com a objetiu la inclusió de les persones amb atenció a la diversitat de la societat.

Tenim el convenciment que les diverses capacitats funcionals de cada persona, degudament potenciades, permeten que aquesta es desenvolupi en igualtat d’oportunitats com un membre més de la comunitat en què viu.

Al llarg dels nostres anys de treball, Adimir ha implementat un model d’atenció integral a usuaris i a les seves famílies, caracteritzat per estar pròxim al lloc de residència, ser inclusiu i estar subvencionat.

Aquest model l’hem dut a terme per mitjà de la creació del Centre d’Atenció Integral a la Discapacitat (CAID Moncada). Així mateix, hem consolidat un equip de professionals, famílies i voluntaris amb la preparació i l’experiència necessàries per aconseguir millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris.

Et convidem a conèixer-nos i a participar en el nostre projecte.

null

¡Afegeix-te, la inclusió és possible!

Missió

null

Facilitar la plena inclusió de les persones amb atenció a la diversitat en tots els àmbits de la seva vida, millorant les seves condicions de vida, salut, nivell d’autonomia i l’entorn natural en el que es desenvolupa.

Defensar la seva dignitat i els seus drets en totes les àrees de la seva vida.

Atendre, assessorar, orientar i ajudar les famílies que tinguin persones amb atenció a la diversitat al seu càrrec.

Assessorar i col•laborar amb l’Administració Pública i Privada.

Visió

null

Implementar en el territori un model d’atenció integral i multidisciplinari al llarg de la vida de la persona amb atenció a la diversitat i de la seva família. Aquest model ha de formar part de l’itinerari d’atenció existent en el territori.

Valors

null

La missió d’Adimir es recolza en els valors següents:

  • La inclusió
  • La diversitat
  • La dignitat
  • La igualtat de drets i oportunitats
  • La responsabilitat social i la transparència
  • La cohesió
  • La solidaritat
  • La cooperació
  • La sensibilització
  • El compromís cap a les persones amb atenció a la diversitat i les seves famílies

Objetius

null

L’objectiu primordial d’Adimir és la inclusió de les persones amb atenció a la diversitat en la societat en la que viuen.

Descarrega aquest document per consultar els objectius que consten en els estatuts de l’entitat.

Reconeixements de la Generalitat de Catalunya

Entitat privada d’Iniciativa Social 15/10/2011

Resolució 0004911905 – 0406 de 15/10/2011

Servei de Prevenció de les Situacions de Dependència, Registre d’entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis de Suport, amb núm. de registre S08276.

ADIMR – Entitat Privada d’Iniciativa Social amb nº de registre E04800

Servei de Suport als Serveis Socials Especialitzats 15/03/2012

Resolució 00137321 – 0406 de 15/03/2012

Servei de Suport als Serveis Socials Especialitzats Registre d’entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció, amb núm. de registre S08145 – 15/03/2012.

Resolucions de Suport del Parlament de Catalunya

Resolució 557/VII, 30/11/2009

Per a l’estudi i creació d’un centre pilot d’atenció integral i interdisciplinari per a les persones amb atenció a la diversitat a partir de sis anys, que doni un Servei a Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Ripollet.

Comisió de Benestar i Família del Parlament de Catalunya, 25/05/2012 (pág. 52-53)

Proposta de Resolució sobre la continuïtat del projecte IntegrARTE i la continuïtat de suport al Centre d’Atenció Integral per a la Discapacitat de Montcada i Reixac.

Federació Catalana de l’Esplai

Entitat membre de la Federació Catalana de l’Esplai i vinculada al cens de la Secretaria General de Juventut de la Generalitat de Catalunya a aquesta Federació.

null

Adimir està adscrita a les següents federacions i entitats

La junta d’Adimir vigent està inscrita en la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 12 de maig del 2016.