null

El CAID és un Centre d’Atenció Integral de la Discapacitat inaugurat per l’Fundació Adimir l’any 2009 i ubicat en el carrer Crisantems de Montcada i Reixac.

En el CAID Montcada desenvolupem diferents plans de suport a la atenció a la diversitat en els que hi participa l’usuari amb atenció a la diversitat i la seva família, sempre que sigui possible dins del seu entorn natural. De cada un d’aquests plans es deriva la cartera de Serveis de la que es poden beneficiar els nostres usuaris.

Entorns naturals d’atenció centrats en l’usuari

El nostre model d’atenció té les següents característiques:

Model social

null

Perquè tenim com a finalitat millorar la qualitat de vida del col•lectiu de les persones amb atenció a la diversitat i de les seves famílies. Volem donar resposta a les carències (socials, educatives, terapèutiques, etcètera.) detectades en el seu àmbit natural.

Model cooperatiu

null

Perquè són les pròpies famílies beneficiàries del centre les que realitzen les tasques necessàries, junt amb l’equip tècnic del CAID Montcada, per a la gestió de l’entitat. Ideen, desenvolupen, concreten i es fan responsables de tots els projectes que es duen a terme.

Treball en xarxa

null

Fomentem la coordinació interna i externa de tots els agents que intervenen en l’atenció de la persona amb atenció a la diversitat i de les seves famílies. D’aquesta manera, mantenim un estret contacte amb tots els agents externs al centre que tenen relació amb els nostres usuaris. La visió global de totes les parts relacionades amb l’usuari i la seva família ens facilita l’atenció a les seves necessitats.

Aquesta visió àmplia la completem amb les coordinacions internes del nostre equip tècnic multidisciplinari que duem a terme setmanalment.

Model viu en contínua evolució

null

El nostre model d’atenció pretén estendre’s al llarg de la vida dels nostres usuaris. Per aquesta raó, es tracta d’un projecte viu en contínua evolució, que dóna resposta a les noves necessitats que es presenten en cada tram d’edat.

El CAID Montcada disposa d’un equip de professionals experts en atenció a la diversitat i inclusió. És un equip multidisciplinari que amb el seu treball coordinat i cooperatiu permet atendre les necessitats de l’usuari i de la seva família.

Per a la selecció de membres del nostre equip s’ha valorat, a més del seu perfil professional i de la seva experiència en el camp de nens i joves amb atenció a la diversitat, la seva gran sensibilitat i comprensió cap a la situació vivencial de la persona amb atenció a la diversitat i del seu entorn. El compliment global d’aquestes característiques és fonamental per a dur a terme la nostra tasca.

Director del CAID Montcada

null
Psicòleg especialista en atenció a la diversitat i inclusió
Francisco Javier Vaca Román

Logopeda

null
Niobe Silva Gómez

Fisioterapeuta

null
Bárbara Puyo Fornieles

Psicòloga

null
Isabel Franco Latorre

PAS

null
Gloria González Penalva

EQUIP DE TEMPS LLIURE

null
Albert Berenguer Tous
Ana María Cañas Martínez
Daniel Lirola Rodríguez