null

El CAID és un Centre d’Atenció Integral de la Discapacitat inaugurat per l’associació Adimir l’any 2009 i ubicat en el carrer Crisantems de Montcada i Reixac.

En el CAID Montcada desenvolupem diferents plans de suport a la discapacitat en els que hi participa l’usuari amb discapacitat i la seva família, sempre que sigui possible dins del seu entorn natural. De cada un d’aquests plans es deriva la cartera de Serveis de la que es poden beneficiar els nostres usuaris.

Entorns naturals d’atenció centrats en l’usuari

El nostre model d’atenció té les següents característiques:

Model social

null

Perquè tenim com a finalitat millorar la qualitat de vida del col•lectiu de les persones amb discapacitat i de les seves famílies. Volem donar resposta a les carències (socials, educatives, terapèutiques, etcètera.) detectades en el seu àmbit natural.

Model cooperatiu

null

Perquè són les pròpies famílies beneficiàries del centre les que realitzen les tasques necessàries, junt amb l’equip tècnic del CAID Montcada, per a la gestió de l’entitat. Ideen, desenvolupen, concreten i es fan responsables de tots els projectes que es duen a terme.

Treball en xarxa

null

Fomentem la coordinació interna i externa de tots els agents que intervenen en l’atenció de la persona amb discapacitat i de les seves famílies. D’aquesta manera, mantenim un estret contacte amb tots els agents externs al centre que tenen relació amb els nostres usuaris. La visió global de totes les parts relacionades amb l’usuari i la seva família ens facilita l’atenció a les seves necessitats.

Aquesta visió àmplia la completem amb les coordinacions internes del nostre equip tècnic multidisciplinari que duem a terme setmanalment.

Model viu en contínua evolució

null

El nostre model d’atenció pretén estendre’s al llarg de la vida dels nostres usuaris. Per aquesta raó, es tracta d’un projecte viu en contínua evolució, que dóna resposta a les noves necessitats que es presenten en cada tram d’edat.