null

Els requisits per a ser usuari del CAID Montcada són els següents:

 • null
  Ser resident a la Mancomunitat de municipis de Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola del Vallés.

  * Si no resideixes en la Mancomunitat i estàs interessat en ser usuari del CAID Montcada, posa’t en contacte amb el centre perquè podràs ser usuari sempre que hi hagi places lliures.

 • null
  Persona de més de 3 anys amb certificat de atenció a la diversitat de grau igual o superior al 33%, amb:

  • – Greus problemes de comunicació
  • – De l’aprenentatge
  • – De les relacions socials
  • – Deteriorament cognitiu
  • – Deteriorament motor

 • null
  Petanyer a la unitat familiar de la persona amb atenció a la diversitat.

  • – Atenció psicològica.
  • – Orientació
  • – Formació.

 • null
  Firmar i omplir el Conveni de les famílies usuàries del CAID Montcada – Adimir 2017
null

Les famílies beneficiàries del CAID Montcada podran beneficiar-se dels Serveis prestats acollint-se a una d’aquestes tres modalitats:

 • Modalitat de COPAGAMENT
 • Modalitat de PAGAMENT
 • Modalitat de BECA

Les característiques de cada modalitat estan regulades per l’Assemblea i la Junta d’Adimir, depenent: a) dels Serveis que són beneficiàries i b) del grau d’ implicació en la gestió d’Adimir i del CAID Montcada.

Modalitat de COPAGAMENT

A aquesta modalitat s’han d’acollir les famílies que estiguin disposades a implicar-se de forma continuada al llarg de l’any, realitzant tasques de gestió de l’Fundació i del CAID Montcada.

En funció dels Serveis què són beneficiàries, les tarifes són les següents:

Fisioteràpia
Psicoeducació i Logopèdia
Atenció familiar
155€/mes x 12 mesos
Psicoeducació i Logopèdia

Atenció familiar

110€/mes x 12 mesos
Fisioteràpia a l’aigua i terra 55€/mes x 12 mesos
Activitats relacionades amb Projecte IntegrARTE 65€/participant
Projecte Xanascat Integra 50€/participant
Projecte Sortim Junts 20€/participant

Modalitat de PAGAMENT

A aquesta modalitat s’han d’acollir les famílies que no tenen disponibilitat per implicar-se de forma continuada al llarg de l’any en les tasques de gestió de l’Fundació i del CAID Montcada.

En funció dels Serveis de què són beneficiàries, les tarifes són:

Fisioteràpia
Psicoeducació i Logopèdia
Atenció familiar
472€/mes x 12 mesos
Psicoeducació i Logopèdia
Atenció familiar
328€/mes x 12 mesos
Fisioteràpia a l’aigua i terra 144€/mes x 12 mesos

Modalitat de BECA

En aquesta modalitat, la família no realitza cap PAGAMENT ni COPAGAMENT pels Serveis que realitza, però SÍ QUE ha d’implicar-se en la gestió del centre d’acord amb el que estableix el Conveni de les famílies usuàries del CAID Montcada-Adimir 2017.

Les característiques d’aquesta modalitat es troben en el Pla de suport a famílies en risc d’exclusió social de la taula de Serveis del CAID Montcada.

Formes de fer efectiu el COPAGAMENT i PAGAMENT

Les famílies beneficiàries hauran de realitzar la part del PAGAMENT o COPAGAMENT corresponent per mitjà de domiciliació bancària els 12 mesos que dura el conveni de cada exercici.

Podran admetre’s de forma excepcional casos de famílies que realitzen el COPAGAMENT per mitjà d’ingrés directe en compte, encara que s’haurà de pactar prèviament amb la Junta d’Adimir, indicant “Copagament (mes) (nom de fill/a)”. En tot cas, el COPAGAMENT ha d’estar ingressat en el compte d’Adimir abans que finalitzi el mes en curs.

En el cas que les subvencions públiques o privades del CAID Montcada no estiguessin ingressades en el compte de l’Associació en la data adequada per raons alienes a l’Fundació, les famílies es comprometen a realitzar el copagament íntegre al PROFESSIONAL responsable de cada teràpia de forma mensual, a fi de poder continuar amb el Servei oferit pel CAID Montcada.

La família serà donada de baixa com a beneficiària del CAID Montcada en els casos següents:

 • Si deixa d’efectuar el COPAGAMENT o PAGAMENT corresponent
 • Si no realitza les tasques de gestió en les què es compromet en el Conveni