La junta d’Adimir vigent està inscrita en la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 12 de maig del 2016.