null

Els requisits per accedir a aquest servei son els següents:

null

Tenir resolució del grau de discapacitat o haber-ho sol·licitat; (s'admetran un màxim de 6 usuaris a l'any, sense grau de discapacitat a l'espera de diagnòstic definitiu)

null

Ser resident a Montcada i Reixac de manera preferent.

null

Si hi ha places lliures i no hi ha sol·licituds de residents a Montcada i Reixac, les places es poden obrir a qualsevol municipi de Catalunya.

L’accès al CAIDF Montcada serà aprovat pel Patronat de la FUNDACIÓ ADIMIR.

Si les famílies tenen la residencia fora de Montcada i Reixac, podran ser beneficiàries si el Patronat de la FUNDACIÓ ADIMIR aprova la seva sol·licitud amb la premissa de que existeixin places lliures respectant l’apartat b) esmentat anteriorment.

Una vegada es signin els documents de l’ALTA és obligatori que tota la família beneficiària s’afiliï al CAIDF Montcada emplenant el formulari. :