null

Adimir i, per tant, el CAID Montcada són projectes Solidaris i Cooperatius on les famílies beneficiàries assumeixen una part molt important de la seva gestió.

La participació en la gestió depèn del grau d’implicació de les famílies i està regulada en el Conveni de les famílies usuàries del CAID Montcada – Adimir (2017).

Hi ha tres modalitats de participació on es poden acollir les famílies beneficiàries, d’acord al grau d’implicació en la gestió d’Adimir:

  • null
    Modalitat de PAGAMENT
  • null
    Modalitat de COPAGAMENT
  • null
    Modalitat de BECA

Les tarifes de cada modalitat varien com a conseqüència del grau d’implicació en la gestió i estan regulades per l’Assemblea i la Junta d’Adimir.

Modalitats que intervenen en la gestió d’Adimir

En les modalitats de COPAGAMENT i BECA les famílies s’impliquen en la gestió de l’entitat, realitzant tasques destinades al bon funcionament d’Adimir i del CAID Montcada. El grau d’implicació en aquestes tasques és proporcional al benefici rebut.

L’entitat premia a les famílies que s’involucren en la gestió reduint el pagament dels Serveis dels quals es beneficien. Per això, o bé realitzen un copagament o, si compleixen les condicions requerides, són famílies becades.

En ambdós modalitats, en el moment de la signatura del Conveni (acte que es realitza a principis d’any), la família es compromet per escrit a les tasques que realitzarà omplint el punt 5.1 d’aquest conveni:

Nom Tasques
Usuari Joan Fernández Pérez
Pare Xavier Fernández Caro
Mare Gema Pérez Font

En les pàgines 34 a la 37 del Conveni, apareixen a disposició de totes les famílies una llista extensa de tasques concretes que poden realitzar.

Cada família anota les tasques que realitza en el document Registre de Tasques de Mares i Pares d’Adimir i CAID Montcada.

Així mateix, està regulat el nombre d’hores mínimes anuals d’implicació en la gestió de cada família de forma proporcional als Serveis dels quals és beneficiària, segons la taula següent:

Casuística de les famílies segons la teràpia de la qual es beneficia Hores mínimes obligatòries de col•laboració
Fisioteràpia en aigua i/o terra i becats 40h anuals
Teràpies de psicologia i logopèdia 80h anuals
Teràpies de psicologia, logopèdia i fisioteràpia 110h anuals