null

Adimir elabora cada any una Memòria d’Activitats i un document De Comptes Clars amb el balanç econòmic.

Aquests documents recullen cada any les accions més destacades de la nostra organització, els ingressos derivats de les vies de finançament públic i privades, així com la despesa realitzada en el suport a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.

Auditoria de l'exercici 2018

null