null

Adimir elabora cada any una Memòria d’Activitats i un document De Comptes Clars amb el balanç econòmic.

Aquests documents recullen cada any les accions més destacades de la nostra organització, els ingressos derivats de les vies de finançament públic i privades, així com la despesa realitzada en el suport a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.

Adimir ingressos 2016: 128803,23€

null
  • Adimir
  • Caixabank
  • Ayuntamiento de Montcada i Reixac
  • Generalitat de Catalunya
  • MSSSI

Adimir despeses 2016: 128803,23€

null
  • Material
  • Gestión
  • Personal