Coneixement del Medi

null

POWER POINT: LA MATÈRIA I ELS MATERIALS

En aquestes diapositives s’expliquen l’estat i les propietats de la matèria. Els contiguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 29 diapositives. El nivell compentencial es de segón cicle de primària (3r de primària)