Conocimiento del Medio

null

POWER POINT: RELOJ

En aquesta presentació s’explica que són els éssers vius i la importància del sol, aigua i altres elements per a la seva existencia.La presentació la componen 10 diapositives. El nivell competencial és de primer cicle de primària (1r de primària).