Coneixement del Medi

null

POWER POINT: LA TERRA, EL SOL I LA LLUNA

En aquestes diapositives s’explica la rotació i les seves conseqüències, la translació i les quatre estacions de l’any. Igualment s’explica les fases de la lluna.