Coneixement del Medi

null

POWER POINT: TEMPS I CLIMES

En aquestes diapositives s’explica com es el clima, com es mesura, quins tipus de climes es donen a la terra, etc. Els continguts es presenten de forma sequenciada per facilitar la seva assimilació. El nivell compentencial es de segón cicle de  primària ( 3r de primària ).