Emocions i HH.SS

null

FITXA: TREBALL D’AUTOCONSCIENCIA

Aquest material està pensat per treballar l’autoconeixement d’un mateix i d’aquesta manera desenvolupar l’autoconsciència i el respecte de les diferències de cada persona. El material comença amb la identificació d’aspectes observables i simples com són els trets físics, transitant pels sentits, per acabar en les competències i atribucions que cada persona desenvolupa de si mateix.

Aquest material té com a finalitat abordar l’autoconsciència en nens i joves diagnosticat de TEA. Igualment es pot adaptar a altres atenció a la diversitats o altres diversitats funcionals.