Psicòloga
Grau en Psicologia a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Formació en mètodes d’intervenció de PECS.
Llenguatge i comunicació en infants no verbals amb TEA.