Suport per a la conducta

null

OBSERVACIÓ

Suport visual plastificat per treballar la consciència temporal de les activitats/matèries escolars. Solament permet muntar cada dia les assignatures que corresponen. L’objectiu és que l’alumne se centri solament en aquest instant temporal de la setmana.

OBSERVACIÓ

Suport visual plastificat que té com a finalitat treballar la modificació de la conducta. L’objectiu és reforçar, amb premi, les conductes positives. El reforçador és diari o setmanal. Igualment ens serveix com a fulla de registres de les conductes d’un mes.