Coneixement del Medi

null

POWER POINT: ELS ANIMALS

En aquesta presentació s’explica quals el regne animal, les seves alimentacións i tipus, el seu hàbitat, la seva reproducció, vertebrats i invertebrats. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 16 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).