null

L’àrea psicològica té com una de les seves funcions l’avaluació i valoració de tots els usuaris que s’inicien i assisteixen al nostre centre. Aquesta informació, orienta i marca les accions a treballar amb els usuaris i familiars.

Aquestes impressions, tanmateix, ens faciliten l’elaboració dels diferents informes que es redacten durant el curs per a diferents destinataris (minusvalidesa, llei de dependència, serveis socials, altres professionals).

Servicio de psicología infantil en Montcada i Reixac

Les intervencions dins de l’àrea psicològica cobreixen els següent grups de necessitat:

  • Habilitats cognitives (atenció, memòria, raonament, etcètera).
  • Autonomia personal
  • Relacions socials, etcètera.

Des del nostre punt de vista, les accions més importants són les relacionades amb les emocions. Sobre aquest treball cal ressenyar la gran necessitat que tenen alguns dels usuaris d’expressar, canalitzar i conèixer aspectes sobre les seves emocions, com per exemple els nens i joves amb Trastorns Espectre Autista (TEA).

Servicio de psicología en Montcada i Reixac

Igualment, i com hem dit en altres apartats, la família és una part molt important a l’hora de treballar amb els nens i joves amb atenció a la diversitat. Per aquest motiu s’assisteix a les famílies donant suport a través de teràpia de grup de pares, així com a través de la teràpia individual.