Missió

null

Facilitar la plena inclusió de les persones amb atenció a la diversitat en tots els àmbits de la seva vida, millorant les seves condicions de vida, salut, nivell d’autonomia i l’entorn natural en el que es desenvolupa.

Defensar la seva dignitat i els seus drets en totes les àrees de la seva vida.

Atendre, assessorar, orientar i ajudar les famílies que tinguin persones amb atenció a la diversitat al seu càrrec.

Assessorar i col•laborar amb l’Administració Pública i Privada.

Visió

null

Implementar en el territori un model d’atenció integral i multidisciplinari al llarg de la vida de la persona amb atenció a la diversitat i de la seva família. Aquest model ha de formar part de l’itinerari d’atenció existent en el territori.

Valors

null

La missió d’Adimir es recolza en els valors següents:

  • La inclusió
  • La diversitat
  • La dignitat
  • La igualtat de drets i oportunitats
  • La responsabilitat social i la transparència
  • La cohesió
  • La solidaritat
  • La cooperació
  • La sensibilització
  • El compromís cap a les persones amb atenció a la diversitat i les seves famílies

Objetius

null

L’objectiu primordial d’Adimir és la inclusió de les persones amb atenció a la diversitat en la societat en la que viuen.

Descarrega aquest document per consultar els objectius que consten en els estatuts de l’entitat.