Missió

null

Facilitar la plena inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la seva vida, millorant les seves condicions de vida, salut, nivell d’autonomia i l’entorn natural en el que es desenvolupa.

Defensar la seva dignitat i els seus drets en totes les àrees de la seva vida.

Atendre, assessorar, orientar i ajudar les famílies que tinguin persones amb discapacitat al seu càrrec.

Assessorar i col•laborar amb l’Administració Pública i Privada.

Visió

null

Implementar en el territori un model d’atenció integral i multidisciplinari al llarg de la vida de la persona amb discapacitat i de la seva família. Aquest model ha de formar part de l’itinerari d’atenció existent en el territori.

Valors

null

La missió d’Adimir es recolza en els valors següents:

  • La inclusió
  • La diversitat
  • La dignitat
  • La igualtat de drets i oportunitats
  • La responsabilitat social i la transparència
  • La cohesió
  • La solidaritat
  • La cooperació
  • La sensibilització
  • El compromís cap a les persones amb discapacitat i les seves famílies

Objetius

null

L’objectiu primordial d’Adimir és la inclusió de les persones amb discapacitat en la societat en la que viuen.

Descarrega aquest document per consultar els objectius que consten en els estatuts de l’entitat.