Conceptes bàsics

null

FITXES: RAONAMENT

Activitat on es posa en joc capacitats com atenció i la lògica. L’alumne ha de marcar les figures geomètriques que compleixen els diferents criteris relacionats amb la seva forma, mida i color.

Veure fitxa

FITXA: RELACIONA (DESCOLORIT I NOM)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.
En aquestes fitxes s’incrementa el nivell de dificultat, ja que la cerca de les parelles es realitza d’imatges en color al seu igual difuminat on la paraula destaca sobre l’imatge.

Veure fitxa

FITXA: RELACIONA (COLOR I BiN)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.
En aquestes fitxes s’incrementa el nivell de dificultat, ja que la cerca de les parellas es realitza d’imatges en color al seu igual en blanc i negre

Veure fitxa

FITXA: RELACIONA (IGUALACIÓ DE PARELLES)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.
Aquestes activitats formen part d’un grup de dossier, on el nivell més baix d’habilitat es situa en aquestes fitxes. A continuació li segueix les fitxes RELACIONA (COLOR I BiN) i per últim RELACIONA (DECOLORAT I NOM).

Veure fitxa