Material didàctic - Conceptes bàsics

null

Lògica matematiques

Posició dimensió

Relaciona amb el seu color

Relaciona amb l’iguals

Relaciona higiene cos

Relaciona lletres

Relaciona nombre cantitat

Relaciona objetes (color-blanc-negre)

Relaciona objectes y su nom

Vocabulari de higiene

Vocabulari de la casa

Vocabulari del clima

Vocabulari de llocs

Vocabulari dels sentits

Vocabulari de menjar

Vocabulari de menjar beguda

Vocabulari de números

Conceptes dimensionals i espacials