Material didàctic de matemàtiques - Sèries

null

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 0 AL 10

Exercicis per treballar les desenes del 0 al 10. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES D’EL 10 AL 20

Exercicis per treballar les desenes del 10 al 20. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 20 AL 30

Exercicis per treballar les desenes del 20 al 30. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 30 AL 40

Exercicis per treballar les desenes del 30 al 40. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 40 AL 50

Exercicis per treballar les desenes del 40 al 50. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 50 AL 60

Exercicis per treballar les desenes del 50 al 60. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 60 AL 70

Exercicis per treballar les desenes del 60 al 70. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 70 AL 80

Exercicis per treballar les desenes del 70 al 80. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 80 AL 90

Exercicis per treballar les desenes del 80 al 90. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 90 AL 100

Exercicis per treballar les desenes del 90 al 100. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.

Veure fitxa