Anglès

null

FICHA: 1 (a) FITXES: COLORS

Activitats on es treballa els colors en anglès a través de diferents accions, p.ex; relacionar, dibuixar, escriure, etc.

FICHA: 1 (b) POWER POINT DE COLORS

Es presenta un dibuix-concepte en cada làmina amb dues opcions a assenyalar per l’alumne la resposta correcta. L’encert es representa amb un so d’aplaudiments i moviments de l’estímul correcte.

La decisió es presenta amb so d’explosió.

FICHA: 2 (a) FITXES: NOMBRES

Activitats on es treballa els números en anglès a través de diferents accions, p.ex; relacionar, dibuixar, escriure, etc.

FICHA: 2 (b) POWER POINT DE NOMBRES

Es presenta un dibuix-concepte en cada làmina amb dues opcions a assenyalar per l’alumne la resposta correcta. L’encert es representa amb un so d’aplaudiments i moviments de l’estímul correcte.

La decisió es presenta amb so d’explosió.

FICHA: 3 (a) FITXES: VOCABULARI D’ESCOLA

Activitats on es treballa vocabulari d’escola en anglès a través de diferents accions, p.ex; relacionar, dibuixar, escriure, etc.

FICHA: 3 (b) POWER POINT VOCABULARI D’ESCOLA

Es presenta un dibuix-concepte en cada làmina amb dues opcions a assenyalar per l’alumne la resposta correcta. L’encert es representa amb un so d’aplaudiments i moviments de l’estímul correcte.

La decisió es presenta amb so d’explosió.