Coneixement del medi natural

null

FICHA: ELS OFICIS

En aquesta presentació es mostra una exemple d’oficis clàssics. El nivell i la complexitat és molt senzilla. La presentació la componen 17 diapositives. El nivell competencial és de cicle infantil (P-5).

FICHA: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

En aquesta presentació es descriu que són els mitjans de comunicació i la seva utilitat. Igualment recull una representació dels mateixos. La presentació la componen 4 diapositivas.El nivell competencial és de cicle infantil (P-5).

FICHA: LA TERRA

En aquesta presentació s’explica que són els éssers vius i la importància del sol, aigua i altres elements per a la seva existencia.La presentació la componen 10 diapositives. El nivell competencial és de primer cicle de primària (1r de primària).

FICHA: ELS COETS

En aquesta presentació s’exposa que és un coet, parts i funcions. La presentació la componen 10 diapositives. Algunes de les diapositives porta animacions incorporades. El nivell competencial és de primer cicle de primària (2n de primària).

FICHA: MAMÍFERS

En aquesta presentació s’explica què són els animals mamífers, tipus segons la seva morfologia, com es reprodueixen, quins són els aliments que mengen, etc. La presentació la componen unes 16 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

FICHA: DELS SENTITS

En aquesta presentació s’explica quins són els sentits, les seves funcions i els seus òrgans de referència. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 6 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

FICHA: DELS ANIMALS

En aquesta presentació s’explica quals el regne animal, les seves alimentació i tipus, el seu hàbitat, la seva reproducció, vertebrats i invertebrats. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 16 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

FICHA: L’APARELL LOCOMOTOR

En aquesta presentació s’explica quines són les part de l’aparell locomotor (esquelet, articulacions i músculs. De cada part s’explica la seva funcions i elements que la componen. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar seva assimilació. la presentació la componen unes 33 diapositives. Al final de la presentació hi ha un qüestionari per avaluar si ha assimilat els continguts exposats. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

FICHA: CONTINENT AFRICÀ

En aquesta presentació s’explica el clima, la vegetació, la fauna, el relleu, els rius i altres aspectes que formen el continent africà. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 21 diapositives .. El nivell competencial és de segon cicle de primària (4t de primària)

FICHA: ELS MUNICIPIS

EN AQUEST TEMA DE 7 DIAPOSITIVES S’EXPLICA LA DIFERÈNCIA ENTRE UN POBLE I UNA CIUTAT, QUÈ ÉS UN AJUNTAMENT I ELS SERVEIS QUE REALITZA

FITXA: LA MÀTERIAL I ELS MATERIALS

EN AQUEST TEMA DE 29 DIAPOSITIVES S’EXPLICA ELS ESTATS DE LA MATERIAL (LÍQUID, SÒLIDS I GASOS)

FITXA: LES PLANTES

EN AQUEST TEMA DE 13 DIAPOSITIVES S’EXPLICA LA PARTS D’UNA PLANTA, COM ES ALIMENTA I COM ES REPRODUEIXEN

FITXA: TEMPS I CLIMES

EN AQUEST TEMA DE 37 DIAPOSITIVES S’EXPLICA EL CLIMA I ELS SEUS DIFERÈNCIES, COM MESURAR-HO.