Coneixement del medi natural

null

POWER POINT: ELS SENTITS

En aquesta presentació s’explica quins són els sentits, les seves funcions i els seus òrgans de referència. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 6 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: EL PAISATGE

En aquestes 9 diapositives s’explica quin tipus de paisatges existeixen (plana, muntanya i costa) S’exposa una descripció bàsica de cadascuna d’elles i els tipus que existeixen.

Veure fitxa

POWER POINT: ELS OFICIS

En aquesta presentació es mostra una exemple d’oficis clàssics. El nivell i la complexitat és molt senzilla. La presentació la componen 17 diapositives. El nivell competencial és de cicle infantil (P-5).

Veure fitxa

POWER POINT: LA TERRA

En aquesta presentació s’explica que són els éssers vius i la importància del sol, aigua i altres elements per a la seva existencia.La presentació la componen 10 diapositives. El nivell competencial és de primer cicle de primària (1r de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: ELS COETS

En aquesta presentació s’exposa que és un coet, parts i funcions. La presentació la componen 10 diapositives. Algunes de les diapositives porta animacions incorporades. El nivell competencial és de primer cicle de primària (2n de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: MAMIFERS

En aquesta presentació s’explica què són els animals mamífers, tipus segons la seva morfologia, com es reprodueixen, quins són els aliments que mengen, etc. La presentació la componen unes 16 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: ELS SENTITS

En aquesta presentació s’explica quins són els sentits, les seves funcions i els seus òrgans de referència. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 6 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: ANIMALS

En aquesta presentació s’explica quals el regne animal, les seves alimentació i tipus, el seu hàbitat, la seva reproducció, vertebrats i invertebrats. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 16 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: L’APARELL LOCOMOTOR

En aquesta presentació s’explica quines són les part de l’aparell locomotor (esquelet, articulacions i músculs. La presentació és molt visual com a textos simples. La presentació la componen unes 33 diapositives. Al final de la presentació hi ha un qüestionari per avaluar si ha assimilat els continguts exposats. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: EL CONTINENT ÀFRICA

En aquesta presentació s’explica el clima, la vegetació, la fauna, el relleu, els rius i altres aspectes que formen el continent africà. La presentació és molt visual com a textos simples. La presentació la componen unes 21 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (4t de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: ELS SENTITS I EL MOVIMENT

En aquesta presentació s’explica quins són els sentits, les seves funcions i els seus òrgans de referència. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 6 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

Veure fitxa

POWER POINT: EL COS HUMÀ

En aquestes 24 diapositives explica quina funció tenen els aliments en el cos (aliments constructors, energètics i regeneradors). Igualment presenta els sistemes digestiu, circulatori, respiratori i excretor. A la fi de la presentació es facilita un qüestionari perquè l’alumne pugui avaluar el seu coneixement. La presentació es realitza de mica en mica amb cada “clic” per facilitar el ritme d’assimilació de l’alumne. La configuració està realitzada, amb poc text i suport visual.

Veure fitxa

POWER POINT: EL PAISATGE

En aquestes 9 diapositives s’explica qué tipús de paisatges existeixen ( plana, muntanya i costa) S’expossa una descripció básica de cada una d?ellas i els tipús que existen. La presentació es realiza paulatinament amb cada “click” per facilitar el ritmo d’asimilación de l’alumno. La configuració está realitzada , amb poco text i suport visual.

Veure fitxa