Material didàctic - Control temporal

null

Què has fet avui

Quin any, mes i any és avui

Quin dia és avui