Material didàctic de matemàtiques - Operacions

null

FITXES: SUMES AMB SUPORT VISUAL (I)

Exercicis per realitzar sumes amb suport visual. L’alumne visualitza els elements que s’afegeixen. Es combina la presentació numèrica amb la seva quantitat corresponent. El format triat són els dits d’una mà.

FITXES: SUMES AMB SUPORT VISUAL (II).

Exercicis per realitzar sumes amb suport visual. L’alumne comptabilitza tots els elements que es presenten. Es combina la presentació numèrica amb la seva quantitat corresponent.

FITXES: SUMES D’UNITATS (III).

Exercicis per realitzar les sumes d’unitats amb suport visual. El suport visual de la relació quantitat-nombre es presenten les quantitats a sumar amb representació en euros.

FITXES: SUMES SENSE PORTADES

En aquestes fitxes es presenta sumes sense portes d’operacions amb unitats, desenes i centenes. Es marca l’inici de l’operació amb una fletxa sobre la unitat (indicatiu visual) perquè l’alumne sàpiga per on iniciar l’operació.

FITXES: SUMES AMB PORTADES

En aquestes fitxes es presenta sumes amb portes d’operacions amb desenes i centenes. Es marca l’inici de l’operació amb una fletxa sobre la unitat (indicatiu visual) perquè l’alumne sàpiga per on iniciar l’operació.

FITXES: RESTES AMB SUPORT VISUAL (I)

Exercicis per realitzar restes amb suport visual. L’alumne visualitza els elements que s’elimina. Es combina la presentació numèrica amb la seva quantitat corresponent. El format triat són els dits d’una mà.

FITXES: RESTES AMB SUPORT VISUAL (II).

Exercicis per realitzar restes amb suport visual. L’alumne elimina els elements que se sostreuen. Es combina la presentació numèrica amb la seva quantitat corresponent.

FITXES: RESTES SENSE PORTADES

En aquestes fitxes es presenta restes sense portes d’operacions amb unitats, desenes i centenes. Es marca l’inici de l’operació amb una fletxa sobre la unitat (indicatiu visual) perquè l’alumne sàpiga per on iniciar l’operació.

FITXES: RESTES PORTANT

En aquestes fitxes es presenta restes amb portes d’operacions amb desenes i centenes. Es marca l’inici de l’operació amb una fletxa sobre la unitat (indicatiu visual) perquè l’alumne sàpiga per on iniciar l’operació.

FITXES: MULTIPLICACIONS

En aquestes fitxes es presenta multiplicacions per una xifra que augmenta la quantitat per la qual cal multiplicar. Cada fitxa s’acompanya de la taula multiplicar corresponent per facilitar l’operació.

FITXES: DIVISIONS

Totes les divisions que es presenten són per una xifra (divisor). El dividend va incrementant la seva dificultat. Cada fitxa s’acompanya de la taula multiplicar corresponent per facilitar l’operació.

FITXES: UNITATS I DESENES

En aquestes fitxes es presenta diferents activitats per treballar el concepte d’unitat i desenes.

FITXES: FRACCIONS

A través d’aquestes fitxes s’aborda la idea del que és una fracció amb l’exemple mes tradiccional: les porcions, en aquest cas de pizza