Material didàctic de matemàtiques - Operacions

null

Desenes i unitats

Divisions

Fraccions

Multiplicacions

Rellotge núm

Rellotge núm 2

Restes amb suport mans

Restes amb suport visual

Restes portant

Restes sense portades

Sumes amb portades

Sumes amb suport visual

Sumes amb suport mans

Sumes i restes amb portades

Sumes i restes sense portades

Sumes sense portades

Divisions

Fraccions

Multiplicacions

Diferenciar entre quantitat i nombre

Unitats, desenes i centenes