Llengua

null

FITXA: ARTICLES DETERMINATS

L’alumne ha de seleccionar l’article masculí, femení, plural o singular segons la imatge presentada.