Llengua

null

FITXA: CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA BISÍL·LABES INVERSES

A les fitxes es presenten paraules bisíl·labs inversos de forma seqüenciada i acompanyades de la seva imatge per facilitar la seva assimilació . Aquesta activitats afavoreix el treball de consciència fonològica, memòria visual i operativa, entre altres competències.