Llengua

null

FITXA: CONSCIENCIA FONOLÒGICA BISÍL·LABES TRAVADES

En aquestes fitxes podrà trobar activitats en competències de consciència fonològica i només amb bisíl·labs travades. Hi ha un total de 144 fitxes amb diferents activitats per treballar el grup de bisíl·labs travades.