ANGLÈS

null

FITXA: COLORS

Activitats on es treballa els colors en anglès a través de diferents accions, p.ex; relacionar, dibuixar, escriure, etc.