Llengua

null

FITXA: CONSCIENCIA FONOLÓGICA. BISÍL·LABES

En aquestes fitxes podrà trobar activitats en competències de consciència fonològica i només amb bisíl·labes simples. Hi ha un total de 90 fitxes amb diferents activitats per treballar el grup de bisíl·labs.