Material didáctic de Matemàtiques- Operacións

null

FITXA: FRACCIONS

En aquestes fitxes es presenta fraccions amb sopor visual. El alumne ha de dibuixar la porció que toca.