Material didáctico de matemáticas - Euros

null

FITXA: PROBLEMES AMB EUROS

Amb aquests exercicis es treballa la mecànica dels problemes. Per facilitar el procés s’especifica cada pas i s’acompanya de suport visual.