Material didáctic Matemàtiques- Euros

null

FITXA: QUANTS EUROS HI HA?

Amb aquests exercicis l’alumne a de seleccionar els euros que corresponen. Per facilitar aquest procés els euros van de color blau i els cèntims en vermell.